Tiện ích


Thống kê truy cập
An application of a three-phase reading comprehension instructional model in teaching language arts at Vietnamese high schools

Teaching how to read texts effectively is the question that has been constantly answered in the field of research on reading comprehension. Many models have been proposed, tested and applied. The three-phase reading comprehension instructional model (before, during and after reading) is associated with reading comprehension studies at a later stage of the cognitive revolution and with the emergence of schema theory, theory of cognitive processes and metacognition of readers in reading

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Thu Hương – Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:29/11/2018
KÍ HIỆU HỌC VỚI HOẠT ĐỘNG ĐỌC VĂN CỦA HỌC SINH

Trong nhà trường phổ thông, kí hiệu học có thể đặt cơ sở lí thuyết cho hoạt động dạy học đọc hiểu văn bản văn chương đảm bảo phù hợp với đặc thù của đối tượng tiếp nhận.

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Thu Hương – Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:16/11/2018
DẠY CÁCH ĐỌC VĂN – CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG Ở TRUNG HỌC

Tuy từng xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử, song phải đến những năm 70 của thế kỉ XX, năng lực mới trở thành khái niệm được quan tâm nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Thu Hương – Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:01/11/2018
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỆ NĂNG LỰC CỐT LÕI TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN

Kiểm tra - đánh giá năng lực tổng hợp trong đào tạo GV Ngữ văn là quá trình thu thập và xử lý thông tin nhằm hoàn thiện trình độ, năng lực thực hiện các kỹ năng cần thiết của người GV Ngữ văn tại trường PT.

Tác giả: Đào Phương Huệ Trường CĐSP Hà Tây Cập nhật:24/10/2018
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP KIẾN THỨC TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT VỚI TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THCS

Tác phẩm văn chương là một sản phẩm tinh túy của nghệ thuật ngôn từ. Tư tưởng và hình tượng trong các tác phẩm văn chương được tác giả xây dựng từ năng lực vận dụng ngôn từ. Nếu không đi từ ngôn từ của tác phẩm thì ta sẽ không thể nào phân tích được chúng.

Tác giả: Hà Thị Chuyên Giảng viên khoa Khoa học Xã hội - Nhânvăn - Trường Đại học Tân Trào Cập nhật:13/10/2018
GIẢNG DẠY LÝ LUẬN VĂN HỌC Ở TRƯỜNG SƯ PHẠM THEO PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP

Theo từ điển Tiếng Việt: “Tích hợp là sự kết hợp những hoạt động, chương trình hoặc các thành phần khác nhau thành một khối chức năng. Tích hợp có nghĩa là sự thống nhất, sự hòa hợp, sự kết hợp”. Còn theo quan điểm Giáo dục học thì tích hợp là hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế hoạch/dự án dạy học. Tính tích hợp thể hiện qua sự huy động, kết hợp, liên hệ các yếu tố có liên quan với nhau của nhiều lĩnh vực để giải quyết có hiệu quả một vấn đề và thường đạt được nhiều mục tiêu khác nhau).

Tác giả: TS. Trần Thị Ngọc Anh Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Cập nhật:25/07/2018
ĐƯA KÍ HIỆU HỌC VÀO MÔN ĐỌC VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nền tảng lí thuyết để dạy học đọc hiểu trong nhà trường hiện nay là lí thuyết hình tượng nghệ thuật bắt nguồn từ lí luận văn học xô viết. Đó là con đẻ của lí thuyết phản ánh một thời. Ngày nay chúng ta đã thấy lí thuyết ấy có nhiều hạn chế và ngoài việc khẳng định văn học bắt nguồn từ đời sống xã hội ra, lí thuyết ấy ít có khả năng lí giải các vấn đề cốt tử của lí thuyết văn học và nghệ thuật. Nhiệm vụ bây giờ là muốn đổi mới phương pháp dạy học văn, chúng ta cần đổi mới cơ sở lí thuyết của nó, mà một trong cơ sở đó là đưa kí hiệu học vào môn đọc văn ở nhà trường.

Tác giả: GS.TS. Trần Đình Sử - ĐHSPHN Cập nhật:18/07/2018
BÀN THÊM VỀ VĂN BẢN VÀ CÁCH HIỂU HAI THI PHẨM CỦA TẢ TƯỚNG NGUYỄN NGHIỄM (Ở MIẾU QUAN THÁNH – HỘI AN)

Tả tướng Nguyễn Nghiễm (1708-1776) là vị tể tướng đầy danh vọng, tài đức vẹn toàn, phẩm giá cao khiết của chính triều Lê Trịnh thế kỷ XVIII và cũng chính là bậc thân sinh của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.

Tác giả: NCS. Võ Vinh Quang NCS Hán Nôm tại Khoa Ngữ Văn, ĐHSP Hà Nội Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế Cập nhật:14/05/2018
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM TRƯỚC YÊU CẦU ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở PHỔ THÔNG (Nhìn từ thực tiễn của trường Đại học Hải Phòng)

Trong một “thế giới phẳng”(chữ dùng của Thomas Friendman), khi toàn cầu hóa trở thành đặc điểm chi phối thời đại ở thế kỷ XXI, những tri thức được loài người sáng tạo mới không phải chỉ tính bằng tốc độ năm/tháng mà bằng tốc độ từng giây từng phút. Trước những thách thức và áp lực khổng lồ của thời đại đòi hỏi con người phải có cách thức chiếm lĩnh những tri thức mới.

Tác giả: TS Trần Văn Trọng Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Hải Phòng Cập nhật:10/05/2018
ĐẶC TÍNH ỔN ĐỊNH, KẾ THỪA VÀ LINH HOẠT, HIỆN ĐẠI TRONG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN PHỤC VỤ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Đổi mới giáo dục đào tạo thực sự là tiêu chí cốt yếu trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước hiện đại, theo kịp nền văn minh nhân loại. Vấn đề đang được các cấp chính quyền và các cơ sở giáo dục đào tạo từ Trung ương đến địa phương quan tâm hàng đầu là việc thực hiện đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Tác giả: ThS. Nguyễn Hồng Linh Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Cập nhật:10/05/2018
VAI TRÒ CỦA KHỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM

Những năm gần đây, nhu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam ngày càng trở nên cấp thiết, thực tế này không chỉ do nhận thức nội tại của những người trong ngành mà còn do những “đơn đặt hàng” trực tiếp của xã hội trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng xu thế thời đại. Tuy nhiên, “đổi mới từ đâu?”, “đổi mới với ai?”, “đổi mới như thế nào?” là những câu hỏi không dễ trả lời.

Tác giả: Hoàng Lan Anh GV Ngữ Văn - Trường THPT Chuyên Bắc Giang Cập nhật:10/05/2018
ĐỔI MỚI DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở ĐẠI HỌC SƯ PHẠM “PHÁT HUY CHỦ THỂ” TRONG DẠY HỌC VĂN BẢN VĂN HỌC NHƯ LÀ CUỘC “THÔNG DIỄN NGHỆ THUẬT”

“Phát huy chủ thể” trong dạy học là nội dung thời sự của công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam, trong đó có dạy học Ngữ Văn. Tìm hiểu vận dụng khái niệm “phát huy chủ thể” nhằm tạo giá trị đích thực của dạy học văn học. Chủ thể trong dạy học văn bản văn học là chủ thể đặc biệt – một liên chủ thể thẩm mĩ (thầy - trò - bạn học) trong sự tương tác, cộng hưởng. Phát huy chủ thể dạy học văn bản văn học phải trở thành một cuộc “thông diễn” nghệ thuật. Chúng ta thực hiện cuộc “thông diễn” này bằng việc vận dụng linh hoạt, uyển chuyển toàn bộ các yếu tố của “tài nguyên dạy học” Ngữ văn.

Tác giả: TS. Nguyễn Ái Học Khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội Cập nhật:30/03/2018
MỘT SỐ RÀO CẢN TRONG NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY NGỮ VĂN Ở CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM HIỆN NAY

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, môn ngữ văn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm mỗi người, giúp con người trở nên tốt đẹp, nhân văn hơn. Tuy nhiên trong vài thập kỷ trở lại đây, trước những tác động xấu của quá trình hội nhập toàn cầu, mặt trái của kinh tế thị trường, những biến đổi trong lối sống, tư duy của cả người dạy lẫn người học đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng, quy mô dạy học ngữ văn. Vì thế việc nhận diện những rào cản trong nghiên cứu, giảng dạy ngữ văn trong các trường sư phạm là việc làm cần thiết, có ý nghĩa, từ đó có những cơ chế, giải pháp để môn văn trở lại vị thế xứng đáng vốn có, đồng thời góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới toàn diện nền giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.

Tác giả: TS. Nguyễn Huy - Phòng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Cập nhật:24/08/2017
MỘT SỐ CÁCH THỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO SINH VIÊN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Dạy học phân hóa là chiến lược dạy học thực hiện tốt nhất nguyên tắc dạy học đảm bảo tính vừa sức chung và vừa sức riêng trong hoạt động dạy học nhằm phát triển năng lực cá nhân. Bài viết, trên cơ sở hệ thống hóa lí luận về dạy học phân hóa, đề xuất một số cách thức dạy học phân hóa cho sinh viên Ngữ văn ở trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP).

Tác giả: ThS. Hoàng Thị Hạnh - Khoa Xã hội- Trường CĐSP Hà Tây Cập nhật:22/08/2017
ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU NGỮ VĂN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Công cuộc Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đã được triển khai với những chuyển động của toàn bộ hệ thống. Các trường Đại học Sư phạm đã đi trước một bước trong sự nghiệp đào tạo là một động thái tích cực rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, mọi sự cần phải được tiến hành đồng bộ, trong đó có những hoạt động như điều kiện tiên quyết: đổi mới chương trình đào tạo sư phạm, và kèm theo là viết lại các bộ giáo trình. Trước hết là phải đổi mới tư duy – sự khởi đầu cho mọi đổi mới. Phải xây dựng một quan niệm chính thống, và vận dụng triết lý giáo dục, trong đó có triết lý dạy – học ngữ văn. Đó là những chuyên đề lớn và quan trọng của những hội nghị khoa học khác. Những điều trên coi như là mặc định. Xin đứng ở vị trí một giảng viên để tham luận tập trung về một nhiệm vụ trọng tâm quan trọng bậc nhất: giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Tác giả: PGS.TS. Đoàn Trọng Huy - ĐHSPHN Cập nhật:14/05/2017
123456