Tiện ích


Thống kê truy cập

Rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh trung học phổ thông

Tác giả: PGS. TS Phan Thị Hồng Xuân - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Cập nhật: 20/11/2018

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt nhân loại trước thách thức của sự thay đổi. Muốn tham gia vào thế giới phẳng, con người không thể chỉ sử dụng cách thức giao tiếp truyền thống mà còn cần tới sự trợ giúp của các phương tiện hiện đại.

Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt nhân loại trước thách thức của sự thay đổi. Muốn tham gia vào thế giới phẳng, con người không thể chỉ sử dụng cách thức giao tiếp truyền thống mà còn cần tới sự trợ giúp của các phương tiện hiện đại. Thuyết trình cũng nằm trong quy luật đó và trở thành đa phương tiện. Bài viết này nghiên cứu vấn đề rèn luyện kĩ năng thuyết trình đa phương tiện cho học sinh THPT.

Từ khóa: Kĩ năng, thuyết trình, đa phương tiện, học sinh, trung học phổ thông.

Chúng ta đang sống trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những tiến bộ vượt bậc của khoa học, kĩ thuật tạo nên những  biến động to lớn, tác động sâu sắc tới mọi mặt của cuộc sống. Trong bối cảnh đó, muốn tham gia vào thế giới phẳng con người không thể chỉ sử dụng cách giao tiếp truyền thống mà cần thay đổi với sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại. Đó là giao tiếp đa phương tiện. Thuyết trình cũng là một cách thức giao tiếp nên nó cũng không nằm ngoài quy luật này và phải trở thành thuyết trình đa phương tiện (TTĐPT). Nhận thấy tầm quan trọng của sự thay đổi này, chương trình của các nước có nền giáo dục tiên tiến đã chú trọng rèn luyện cho học sinh (HS) kĩ năng TTĐPT. Ở Việt Nam, trên thực tế, hình thức thuyết trình này đã tồn tại từ lâu nhưng chương trình và sách giáo khoa các cấp chưa đề cập tới một cách chính thức. Bài viết này nghiên cứu vấn đề rèn luyện kĩ năng TTĐPT cho HS THPT.

Quan niệm về thuyết trình, đa phương tiện và thuyết trình đa phương tiện

Theo từ điển Đại học Oxford [1]:

Thuyết trình là một bài diễn thuyết hoặc bài nói trong đó sản phẩm mới, ý tưởng mới, hoặc công trình mới được đưa ra trình bày và giải thích cho người nghe 

Đa phương tiện là việc sử dụng nhiều phương thức nghệ thuật hoặc phương thức giao tiếp.

Theo Wikipedia, đa phương tiện được nói tới như sau:

Đa phương tiện được sử dụng mang ý nghĩa tương phản với phương tiện truyền thông sử dụng chỉ máy tính thô sơ để hiển thị như chỉ văn bản hoặc các dạng thức truyền thống của in ấn hoặc tài liệu sản xuất thủ công. Đa phương tiện bao gồm sự kết hợp văn bản (text), âm thanh (audio), ảnh tĩnh, hoạt hình, video, link hoặc các dạng nội dung tương tác khác [2].

Qua những nghiên cứu trên có thể hiểu TTĐPT là sử dụng kết hợp văn bản (text), âm thanh (audio), ảnh tĩnh, hoạt hình, video, link hoặc các dạng nội dung tương tác khác trong bài nói, bài diễn thuyết nhằm trình bày và giải thích sản phẩm mới, ý tưởng mới hoặc công trình mới cho người nghe.

Xin xem tiếp bài báo trên tại: 

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục, Tập 33, Số 3 (2017) 1-7

Cập nhật: 01/01/2019 - Lượt xem: 238

Bài cùng chuyên mục