Tiện ích


Thống kê truy cập

PGS.TS Lê Thị Lưu Oanh

Tác giả: admin - Cập nhật: 03/03/2016

Giảng viên Lí luận văn học

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: LÊ THỊ LƯU OANH                     Bộ môn: Lí Luận văn học

2. Ngày tháng năm sinh: 07-10-1956;                Giới tính: Nữ   Dân tộc: Kinh

3. Đảng viên Đảng CSVN:  þ

4. Quê quán: Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam

5. Chỗ ở hiện nay: Ngõ 100, đường Hoàng Quốc Việt, ngách 22, nhà B8 TT ĐHSPHN, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: 0437561050                                   Điện thoại di động: 0936505258

Địa chỉ Email: leluuoanh@yahoo.ca

6. Địa chỉ liên hệ:  Bộ môn Lí luận văn học, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9.1977 đến nay 

Khoa Ngữ Văn, ĐH Sư phạm Hà Nội (HNUE)

                           Giảng viên

8. Học vị, học hàm

Học vị , học hàm

Ngành – chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Ngữ Văn  (chính quy)

1973-1977

Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Thạc sĩ

Ngữ Văn, Lý luận văn học (chính quy)

1977-1979

Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Tiến sĩ

Ngữ Văn, Lý luận văn học  (chính quy)

1990-1995

Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Phó Giáo sư

Lý luận văn học

2002

Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

B.  NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Thể loại văn học;- Thi pháp học;- Nghệ thuật học

2. Bài báo khoa học đã công bố : tham gia viết khoảng 20 cuốn sách và 50 bài báo

Các sách chuyên ngành chính:       

1.     Nguyn Đình Thi, Hoàng Cm, Tuyển, giới thiệu, phân tích, 1998, Nxb Giáo dục, HN.

2.     Thơ trữ tình Việt Nam 1975-1990, chuyên luận, 1998, NXB ĐHQGHN, HN.

3.     Phân tích và bình giảng tác phẩm văn học lớp 8, 11, 12 (viết chung), 1999, Nxb Giáo dục, HN.

4.     Văn học và các loại hình nghệ thuật, Giáo trình hệ Đại học, 2006, Nxb ĐHSPHN

5.     Lý luận văn học (chủ biên), Giáo trình hệ Tiểu học, 2009, Nxb ĐHSPHN

Bài báo (tiêu biểu):

1- Lê Lưu Oanh, Sự thức tỉnh những nhu cầu xã hội và cá nhân của cái tôi trữ tình hiện nay, TCVH, số 4, 1991

2- Lê Lưu Oanh, Những biểu hiện của thế giới tâm linh và vô thức trong thơ trữ tình sau 1975, TBKH, ĐHSPHN, số 1/1994

3- Lê Lưu Oanh, Thơ tứ tuyệt trong truyền thống văn hóa phương đông, TC Văn hóa nghệ thuật, số 1/2001

4- Thời hiện tại chưa hoàn thành của truyện ngắn hiện đại, TC Văn nghệ Quân đội, số 1/2002

5- Lê Lưu Oanh, Những nét tương đồng về vai trò của báo chí Hàn Quốc và VN trong tiến trình hiện đại hóa văn hóa xã hội những năm đầu thế kỷ XX, TC Việt Nam học, Seoul, Korea, số 5/2004

6- Lê Lưu Oanh, Thơ VN sau 1975- những khuynh hướng cơ bản, TC Việt Nam học, Seoul, Korea, số 6/2005

7- Lê Lưu Oanh, Thành phần xen và sự trường lực và đại kiến tạo của tiểu thuyết, Sách Tự sự học- những vấn đề lí thuyết và lịch sử, T2, Nxb ĐHSPHN. 2008

8- Lê Lưu Oanh, 2010, Tư duy đồng thoi trong thơ hin nay, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, số 11/2010

9- Quan niệm nghệ thuật nhóm Xuân Thu và Dạ Đài , TC Lý luận phê bình văn học nghệ thuật, 2/2015

10-Thực và hư trong kết cấu hình tượng nghệ thuật, TC Lý luận phê bình văn học nghệ thuật, 7/2015

11- Giới thiệu Phê bình sinh thái, TC Lý luận phê bình văn học nghệ thuật, 1/2016

Bài báo khoa học đã công bố trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ: 15 bài


           3.2. Bài báo khoa học đã công bố sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ : 55 bài

C.  GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

I. GIẢNG DẠY

1. Các giáo trình đã giảng dạy:

 Văn học, nhà văn, bạn đọc; Tác phẩm và thể loại; Tiến trình văn học;  Văn học so sánh; Phương pháp luận nghiên cứu văn học; Kí hiệu học ; Nghệ thuật học; Văn học và các loại hình nghệ thuật; Thể loại văn học; Tự sự học; Thi pháp học

2. Các trường đại học đã tham gia thỉnh giảng

- Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc (HUFS), Seoul, KOREA

II. HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

1.      Hướng dẫn Thạc sĩ : Từ 1995-2016: 56 thạc sĩ đã bảo về

2.      Hướng dẫn Tiến sĩ: Từ 2006-2016:Hướng dẫn chính: 2 đã bảo vệ

Hướng dẫn phụ: 2 đã bảo vệ

Cập nhật: 03/03/2016 - Lượt xem: 1686

Bài cùng chuyên mục