Tiện ích


Thống kê truy cập

TS Nguyễn Ngọc Minh

Tác giả: admin - Cập nhật: 02/03/2016

Giảng viên Lí luận văn học

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC MINH

  Bộ môn: Lý luận văn học

2Ngày tháng năm sinh: 05/09/1981

3. Giới tính: Nữ

4. Dân tộc: Kinh

5.  Quê quán: Hải Dương

6Chỗ ở hiện nay: p.1110 nhà D, chung cư Vinaconex 3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

 Điện thoại nhà riêng: 046.2690933

 Điện thoại di động: 0912.761.801

Địa chỉ Email: nguyenngocminhsp@gmail.com

7. Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Lý luận văn học, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

8Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan)

B. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2003- nay: giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội

C. HỌC VỊ, HỌC HÀM

Học vị , học hàm

Ngành – chuyên ngành - hệ đào tạo

Thời gian

Nơi cấp

Cử nhân

Ngữ Văn (chính quy)

1999-2003

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Sau đại học

Ngữ Văn (chính quy)

2003-2005

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tiến sĩ

Ngữ Văn – Lý thuyết và lịch sử văn học

2008-2013

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

D. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHÍNH

- Lý luận văn học (thể loại văn học; về tự sự học; lý thuyết diễn ngôn, các lý thuyết văn học)

E. ĐỀ TÀI NCKH ĐÃ NGHIỆM THU

TT

Tên chương trình, đề tài

Chủ nhiệm

Tham gia

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Văn học như một hình thức diễn ngôn (dịch và giới thiệu những khái niệm cơ bản)

Chủ nhiệm

SPHN-09-409 NCS

Cấp ĐHSP Hà Nội

2009

2010

Tốt

2

Kí như một hình thức diễn ngôn (khảo sát trên tư liệu kí Việt Nam 1930-1945)

Chủ nhiệm

SPHN - 10

Cấp ĐHSP Hà Nội

2010

2011

Tốt

F. BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

TT

Tên bài báo, báo cáo khoa học

Số đồng tác giả

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm công bố

1

Nhật kí “Ở rừng” của Nam Cao- một nhật kí nghệ thuật

Tạp chí Văn nghệ quân đội

628-629

171-174

2005

2

Giới thiệu lí thuyết tự sự của M.Bal

Tự sự học- những vấn đề lí thuyết và lịch sử, Nxb ĐHSPHN

79-105

2008

3

Nhìn lại vấn đề sự thật trong kí dưới một nhãn quan lí thuyết mới

Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn, từ truyền thống đến hiện đại, Nxb ĐHSPHN

270-281.

 

2010

4

Diễn ngôn về xứ thuộc địa trong Người tình của M.Duras”

Tạp chí Khoa học trường ĐHSPHN

5

23-32

2011

5

Một số định nghĩa và quan điểm nghiên cứu diễn ngôn, Sara Mills (dịch)

Tạp chí Văn học nước ngoài,

8

128-152

2011

6

Investigative reportage in Vietnam Literature: Journey between Marginal and Mainstream

1

Emergency, Dominance and Deviation, Autumn 2013, University of Southampton.

 

5

2013

7

Lí luận văn học như là sự đa dạng của những chiến lược đọc

Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

số 56

107-114.

2014

H.  GIẢNG DẠY VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

I. GIẢNG DẠY

1. Các giáo trình đã giảng dạy:

a. Hệ đào tạo Cử nhân Ngữ Văn chính quy:

- Văn học, nhà văn, bạn đọc.

- Tác phẩm và loại thể văn học.

- Tiến trình văn học.

Cập nhật: 02/03/2016 - Lượt xem: 1369

Bài cùng chuyên mục