Tiện ích


Thống kê truy cập

GS. TS Trần Đăng Xuyền

Tác giả: Admin - Cập nhật: 26/09/2015

Giảng viên cao cấp. Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại. Hướng nghiên cứu chính: Các khuynh hướng và trào lưu văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945;Tư tưởng nghệ thuật, cá tính sáng tạo và phong cách nghệ thuật nhà văn; Nghiên cứu tác phẩm văn học theo đặc trưng thể loại và dưới góc nhìn văn hóa.

 

Họ và tên khai sinh: TRẦN ĐĂNG XUYỀN,  GS. TS Văn học

Bút danh: Trần Đăng Suyền

Ngày sinh: 10 – 0 3 - 1953

Nơi sinh: Thôn Quang Xán, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Nguyên quán: Thôn Quang Xán, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú hiện nay: Nhà E 2, dãy BT 1, Khu đô thị mới Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Điện thoại: 09133.062.03

Email: Dangsuyentr@gmail.com

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp, nước

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

   1978

ĐHSP Hà Nội – Việt Nam

Ngữ văn

Sau đại học

    1980 

ĐHSP Hà Nội – Việt Nam

Lý luận văn học

Tiến sĩ

            1990              

Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô

Văn học các nước

châu Á và châu Phi

Chức danh khoa học:

- Giảng viên cao cấp

 - Phó Giáo sư: (ngành Văn học......, năm phong 1996)

     - Giáo sư: (ngành Văn học...., năm phong 2003)

Trình độ ngoại ngữ (bằng hoặc chứng chỉ cao nhất của các ngoại ngữ): Tiếng Nga, trình độ D

 Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

* Chuyên ngành nghiên cứu: Văn học Việt Nam hiện đại

* Các hướng nghiên cứu chính:

- Các khuynh hướng và trào lưu văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX  đến 1945.

- Tư tưởng nghệ thuật, cá tính sáng tạo và phong cách nghệ thuật của nhà văn.

- Nghiên cứu tác phẩm văn học theo đặc trưng thể loại và dưới góc nhìn văn hóa.

    *  Các công trình khoa học

1.     Sách, giáo trình đã xuất bản:

1.1.         Các sách chủ biên:

- Chủ biên: Văn học Việt Nam thế kỉ XX, tập I, NXB Đại học Sư phạm, H., 2008

- Chủ biên: Văn học Việt Nam thế kỉ XX, tập II, NXB Đại học Sư phạm, H., 2005; tái bản lần thứ nhất năm 2009.

- Chủ biên: Giáo trình văn học Việt Nam, tập 1 (Từ đầu thế kỷ XX đến 1945), NXB Đại học Sư phạm, H., 2008.

- Chủ biên phần Văn: Ngữ văn 11, tập 2 (Sách HS và sách GV), NXB Giáo dục Việt Nam, 2008; tái bản nhiều lần.

- Chủ biên phần Văn: Ngữ văn 12, tập 1 và  tập 2 (Sách HS và sách GV), NXB Giáo dục Việt Nam, 2008; tái bản nhiều lần.

1.2.         Các công trình nghiên cứu in riêng :

- Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao ( Chuyên luận), NXB Khoa học xã hội, H.,2001, 2002, 2004, 2009; NXB Giáo dục Việt Nam, 2014

- Nhà văn, hiện thực đời sống và cá tính sáng tạo ( Tiểu luận – Phê bình ), NXB Văn học, H., 2002, 2003, 2004; NXB Giáo dục Việt Nam, 2015.

- Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX,  (Chuyên luận),NXB Khoa học xã hội, H., 2010; Nxb Giáo dục Việt Nam, 2013.

- Phương pháp nhiên cứu và phân tích tác phẩm văn học (Chuyên luận), NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, 2014.

2.     Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đã chủ trì:

2.1. Đề tài KH&CN các cấp

- Cấp Nhà nước:

        Đang làm Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước: “Tư tưởng lý luận văn nghệ ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay”. Thời gian thực hiện: từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015.

- Cấp Bộ:

        Chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, đã nghiệm thu, đạt loại tốt:   

- Cấp Cơ sở:

Chủ nhiệm 3 đề tài cấp cơ sở, đã nghiệm thu.

2.2. Chương trình, dự án KH&CN đã chủ trì:

    * Hoạt động đào tạo

-  Đào tạo Đại học:

     + Giảng dạy các học phần về  Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945, cho các hệ đào tạo: chất lượng cao, chính quy, vừa làm vừa học và từ xa.

     + Hướng dẫn thành công nhiều luận văn.

-  Đào tạo sau Đại học:

    + Hướng dẫn thành công (hướng dẫn độc lập và hướng dẫn chính) 10 luận án tiến sĩ  (trong đó có 1 NCS Trung Quốc). Đã hướng dẫn 100 luận  văn Thạc sĩ

   + Tham gia giảng dạy: Ngoài trường ĐHSP Hà Nội, còn tham gia giảng dạy ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Huế, Đại học khoa học Huế, Đại học Sư phạm Quy Nhơn, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Đại học khoa học Xã hội và nhân văn, ĐHQG Hồ Chí Minh, Đại học Trà Vinh. 

      * Giải thưởng khoa học:

           Giải Đồng sách Hay, Giải thưởng sách Việt Nam 2014 cho công trình Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt  Nam nửa đầu thế kỷ XX, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013.

      

              

Cập nhật: 16/09/2015 - Lượt xem: 6827

Bài cùng chuyên mục