Tiện ích


Thống kê truy cập

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân Hoa

Tác giả: Admin - Cập nhật: 14/03/2016

Chức vụ Deputy head
Điện thoại +844.37547823 (418)
Đơn vị công tác Phòng Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ cơ quan Phòng 420, Nhà Hành chính Hiệu bộ- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email nganhoadhsp@gmail.com
Ngôn ngữ English (fair), Vietnamese (),

  QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 2012-present, Deputy Head, Office for Science and Technology Research, Room 418, Admin Building, Hanoi National University of Education
  • 1996-present, Lecturer, Faculty of Philology, Hanoi National University of Education
  • 1992-1996, Teacher, Hanoi-Amsterdam School, Luong The Vinh – Hanoi School

  GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC

   QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

   • 2005, PhD., Institute of Linguistics, Advisor: , Level: Doctor, Type: Regular
   • 1998, MA., Hanoi National University of Education, Advisor: , Level: Master, Type: Regular
   • 1989, B.A., Hanoi National University of Education, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   DỰ ÁN / ĐỀ TÀI

   • 2014-2016, Coordination/Principal Investigator, Design a set of materials to develop Vietnamese to teach children aged 3 to 5 by integrating multi-media means, Ministry of Education and Training
   • 2012, Coordination/Principal Investigator, Use of images in the teaching Vietnamese as a second language to children aged 5 to 10, Hanoi National University of Education
   • 2009-2014, Writer and Director, Vietnamese as a Second Language Program, VTC Television, VTC10 Channel – NetViet

   SÁCH / BÀI BÁO XUẤT BẢN

   • 2014, Nguyen Thi Ngan Hoa, Symbolic Interactions in Expressing Style in Stories, Journal Lexicography & Encyclopedia, 31, 5/2014, 130-138
   • 2013, Nguyen Thi Ngan Hoa, The role of the media tools in the teaching Vietnamese as a second language to children from 5-10 years of age, Journal of Language and Life, 211, 5/2013, 8-11
   • 2013, Nguyen Thi Ngan Hoa (Chief author), Enhancement and Development of Vietnamese language for Grade 3, Vietnam Education Publishing House , ,
   • 2013, Nguyen Thi Ngan Hoa (Chief author), Enhancement and Development of Vietnamese language for Grade 4, Vietnam Education Publishing House, ,
   • 2010, Nguyen Thi Ngan Hoa, The transition of symbolic values from linguistic and cultural aspects into poetic language, Journal Language, 250, 3/2010, 75-80
   • 2007, Nguyen Thi Ngan Hoa, Introduction to Linguistics (Chief author: Mai Ngoc Chu), Part V: Stylistics, Vietnam Education Publishing House, ,
   • 2007, Nguyen Thi Ngan Hoa, Linguistics, Textbook for Grade 12 (Chief author: Phan Trong Luan), Chapter: Writing, Vietnam Education Publishing House, ,
   • 2006, Nguyen Thi Ngan Hoa, Factors and their effects to the semantic change of symbols in Art Language, Journal Language, 209,10/2006, 35-44
   • 2003, Nguyen Thi Ngan Hoa, Analysis of Language Style in Literary Works (language, author, images), Chapter II, III, University of Education Publishing House, ,

   BÁO CÁO TẠI CÁC HỘI THẢO

    BLOG KHOA HỌC

     CÁC MÔN GIẢNG DẠY

     Cập nhật: 14/03/2016 - Lượt xem: 2310

     Bài cùng chuyên mục