Tiện ích


Thống kê truy cập

TS. Vũ Tố Nga

Tác giả: Admin - Cập nhật: 12/03/2016

1. Họ và tên: VŨ TỐ NGA

2. Năm sinh: 1968                                                            3. Nam/Nữ: Nữ

4.  Học hàm:                                                                      Năm được phong:

     Học vị: Tiến sĩ                                                              Năm đạt học vị: 2010

5. Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

     - Ngôn ngữ học (Ngữ dụng học, Từ vựng học)

     - Tiếng Việt cho người nước ngoài

6. Chức danh nghiên cứu:  Tiến sĩ                                 Chức vụ hiện nay:

7. Địa chỉ nhà riêng:

    Điện thoại        NR:                                                                  Mobile: 0912043486

    E-mail: ngakhoavan@gmail.com

                 ngakhoavan@yahoo.com

8. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân:

    Đơn vị:  Tổ Ngôn ngữ - Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

    Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

    Điện thoại: 04.37547424                   

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngữ văn

1989

Thạc sĩ

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Lí luận ngôn ngữ

2000

Tiến sĩ

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Lí luận ngôn ngữ

2010

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Tiếng Anh

Khá

Khá

Tốt

Khá


11. Quá trình công tác

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

1989 - 2005

Giáo viên

Giảng dạy và biên soạn sách giáo khoa, thiết kế

Trường Thực Nghiệm - TT Công nghệ Giáo dục

2005 - nay

Giảng viên

Giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ học

Trường ĐHSP Hà Nội

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng )

Năm công bố

1

Một cách biểu thị hành vi ngôn ngữ trongđời sống hàng ngày

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, 2001

2001

2

Hành vi cam kết và các động từ biểu thị hành vi cam kết

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ, số 5, 2006

2006

3

Cấu trúc “Nếu…thì…” với việc biểu thị hành vi cam kết

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, 2007

2007

4

Một vài điểm tương đồng trong cách bày tỏ quyết tâm thực hiện lời cam kết giữa tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Trung

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, 2010

2010

5

Lời thề độc lấy tính mạng của mình ra đảm bảo cho một lời cam kết của người Việt, người Hàn Quốc và người Trung Quốc

Tác giả

Tạp chí Ngôn ngữ, số 10, 2010

2010

6

Một số điểm khác biệt trong cách biểu thị hành vi cam kết của tiếng Hàn so với tiếng Việt

Tác giả

Ngôn ngữ và văn học – Kỉ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học Toàn quốc năm 2013, NXB ĐHSP, HN

2013

7

Sự kiện lời nói và sự kiện lời nói cam kết trong hội thoại

Tác giả

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 5 (31), tháng 9- 2014

2014

8

Các thành phần của một biểu thức ngữ vi cam kết tường minh

Tác giả

Đỗ Hữu Châu – Hành trình và tiếp nối, NXB ĐHQGHN, HN - 2015

2015

9

10

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  ( nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

2

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

2


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Đăc điểm văn hóa giao tiếp của người Việt qua một số hành động ngôn từ

2009-2011

Đề tài cấp Nhà nước

Đã nghiệm thu

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,...)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1


17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp Nhà nước  trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

Hôi đồng nghiệm thu bộ giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

1

18. Giới thiệu những chuyên gia khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu KH&CN

 

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Địa chỉ liên lạc

Điện thoại

 

1

GS.TS Đỗ Việt Hùng

Khoa Ngữ văn- ĐHSP Hà Nội

Khoa Ngữ văn- ĐHSP Hà Nội

 

2

PGS.TS Nguyễn Thị Lương

Khoa Ngữ văn- ĐHSP Hà Nội

Khoa Ngữ văn- ĐHSP Hà Nội

 

3

GS.TS Nguyễn Thiện Giáp

ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn

Khoa Ngôn ngữ - trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn – ĐHQG Hà Nội

 

4

PGS.TS Nguyễn Ngân Hoa

ĐHSP Hà Nội

ĐHSP Hà Nội

 

 

 

4

TS. Lương Thị Hiền

Khoa Ngữ văn - ĐHSP Hà Nội

ĐHSP Hà Nội

 

Cập nhật: 12/03/2016 - Lượt xem: 1528

Bài cùng chuyên mục