Tiêu điểm
Đặc điểm của thuật ngữ tiếng Việt (phần 1)

Trong bối-cảnh đất nước ta từ bỏ nền kinh tế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong ...

Tác giả: PGS.TS. Hà Quang Năng Cập nhật: 30/03/2017
BỘ GIÁO TRÌNH MỚI VỀ LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Đây là bộ giáo trình lịch sử văn học Việt Nam đồ sộ, tổng số hơn 1000 trang, khổ giấy 16 x 24 cm, do Nxb Đại học Sư phạm ấn hành. ...

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thương Cập nhật: 29/03/2017
Các loại ẩn dụ từ vựng trong các trường từ vựng chỉ con người, bộ phận cơ thể người, động vật, thực vật tiếng Việt

Bài viết nêu kết quả xác định, phân loại các loại ẩn dụ của từ trong bốn trường từ vựng đã nêu, nhận xét về vai trò biểu thị ...

Tác giả: Nguyễn Hữu Chương Cập nhật: 28/03/2017
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Phát triển chương trình đào tạo đại học là yêu cầu bức thiết của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập. Hiện nay ...

Tác giả: Th.S Đoàn Thị Cúc - Trường ĐH Tân Trào Cập nhật: 28/03/2017
ĐỔI MỚI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Hiện nay, ngành giáo dục và toàn xã hội đang khẩn trương và ráo riết chuẩn bị thực hiện công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện ...

Tác giả: PGS. Nguyễn Văn Long Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật: 28/03/2017
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN NGỮ VĂN

Việc đưa văn học địa phương vào chương trình giáo dục nhà trường không phải là quá mới mẻ, xa lạ. Từ những năm 80 của thế kỉ XX, ...

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Việt Hùng Khoa Ngữ văn – ĐHSP Hà Nội Cập nhật: 28/03/2017
Một khảo sát về biểu tượng ngữ âm của thanh điệu ở vị từ có yếu tố sau biểu thị mức độ cao trong tiếng Việt

Vị từ có yếu tố sau biểu thị mức độ cao là một lớp từ có cấu trúc ngữ nghĩa khá đặc biệt trong tiếng Việt. Về cấu tạo, vị từ loại ...

Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh Cập nhật: 28/03/2017